MARIE MÄRESTAD.

Personlig och mental tränare & instruktör

Marie är diplomerad hälsorådgivare i psykologi och friskvård. Hon har ett holistiskt synsätt och ser till helheten inom hela människan- kroppen, tankar,  känslor och sinne hör ihop.

 " Det är lika viktigt att träna sitt självförtroende och koncentration som att träna kondition och styrka"

Vidare är Marie Märestad licencerad personlig tränare på Safe-education samt
diplomerad qigonglärare nivå 2, Qigongakademien i Stockholm.
Hon har många års erfarenhet av arbete inom mental och fysisk hälsa, förändringsarbete och personlig utveckling.  Marie tillämpar transkationsanalysens olika modeller (Pådrivare och OK hage -personlighets teorier för stresshantering och personlig utveckling) samt KBTs olika metoder (självobservation av stressbeteende, hemuppgifter, tillämpad avslappning)

Hon håller kurser i "mindfulness" och " mental träning" och driver en "Bootcamp i Spånga sedan 5 år tillbaka samt handleder i stresshantering.

Hon hjälper dig nå dina mål oavsett kropp eller knopp genom mental tuffhetsträning.


Passion för: Kroppen och knoppen