WORK SHOP.

Work shop ett bra sätt att lära sig på

Väljer ni att göra en work shop med oss oavasett ämne så kommer vi kombinera teori med praktik. Du får med dig övningar och praktisk kunskap du kan använda dig av i vardagen. Kombinationen teori och praktik passar dom flesta och deltagarna kommer alltid ta med sig något från denna träff.

Vi gör work shops inom kost, mentalträning, stresshantering och fysiskaktivitet,
självklart kan vi göra en kombination utefter eran önskan