HANDLEDNING.

Personlig effektivetet, självkontroll

  • Bli trygg i rollen som chef/ledare
  • Ökad självkontroll- bemästra inre och yttre impulser och distraktioner för en effektivare vardag
  • Mentalt stark- hantera motgångar
  • Mental tuffhet
  • Strategier i arbetet för en hållbar vardag

Stresshantering

I denna individuella stresshantering ingår en grundlig kartläggning av orsak och beteende för en bestående förändring.

  • Självobservation av stressbeteenden
  • Alternativa tankar och beteende
  • Tillämpad avslappning och avspänning
  • Hemuppgifter förekommer och appliceras i vardagen Effektmål och beteendemål tas fram med underlättande åtgärder