Wellness Way FöreläsningUnder hälsoveckan erbjuder vi tre specialanpassade Wellness Way föreläsningar/work shops. Dessa kommer att vara specifika för just den hälsoledare som håller i programmet. 

Exempel på Wellness Way teman: stress, kost, styrka för livet och mindful eating.


Under hälsoveckan har du också möjlighet att delta vid minst 1 Sianji föreläsning.

Exempel på Sianji Wellbeing Resort teman: Raw food i praktiken.